Έξοδος της Marissa Mayer από Yahoo

Αποχωρεί κατά τα φαινόμενα από το board of directors η CEO της Yahoo Marissa Mayer όταν και εφόσον...

Read More