Την δεκαετία του 90, οι διαχρονικές εξελίξεις στον χώρο του Μάρκετινγκ, οδήγησαν στην ανάπτυξη της θεωρίας του Μάρκετινγκ Σχέσεων. Αυτό προϋποθέτει μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση των καταναλωτών που επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις βαθύτερες ανάγκες τους για δημιουργικότητα και συνεργατικότητα.

Στόχος του Μάρκετινγκ Σχέσεων είναι η προσέλκυση, διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της. Οι πρώτοι ορισμοί της συγκεκριμένης φιλοσοφίας προσέγγιζαν την παραδοσιακή σχέση πελάτη και επιχείρησης, B2B (business-to-business) και B2C (business-to-consumer).

Με την σημερινή ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της μεγάλης ευκολίας προβολής μηνυμάτων, οι πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι από ποτέ, κάτι που ενδυναμώνει την θέση τους στην αγορά, καθώς είναι σε θέση να κρίνουν, να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν το προϊόν/υπηρεσία μας με αυτά των ανταγωνιστών μας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βασίζονται πλέον στην άνευ όρων πίστη των πελατών στο brand, αλλά θα χρειαστεί να προσφέρουν κάτι περισσότερο ώστε να εξασφαλίσουν την δέσμευση και διατήρηση των πελατών.

Τέλος, προτείνουμε να εφαρμόσετε την φιλοσοφία του Μάρκετινγκ Σχέσεων για,

  • Να αναγνωρίσετε τον ρόλο των πελατών σας στην επιχείρηση σας και πως μπορούν να σας οδηγήσουν στην πρόοδο
  • Να αναγνωρίσετε τις ανάγκες των πελατών σας
  • Να δώσετε αξία στο προϊόν και τις υπηρεσίες σας με βάση τις ανάγκες
  • Να διασφαλίσετε την καλή διαπροσωπική σχέση μεταξύ των πωλητών σας και αγοραστών

Μετατρέψτε τους πελάτες σας από καταναλωτές σε προωθητές του brand σας!