Το LinkedIn κάνει πλέον εφικτή τη δυνατότητα για τον κάθε marketer, μέσω της πλατφόρμας, για συλλογή leads. To συγκεκριμένο tool ονομάζεται LinkedIn Lead Gen Form και ο σκοπός τους είναι η συλλογή ποιοτικών leads από πληρωμένο περιεχόμενο.

Image result for linkedin generation leads

Το συγκεκριμένο εργαλείο δουλεύει ως εξής: Όταν ένας χρήστης του LinkedIn πατά πάνω σε πληρωμένο περιεχόμενο, του παρουσιάζεται μια φόρμα για να συμπληρώσει στοιχεία πάρα πολύ απλά. Αυτό μειώνει την ανάγκη για τον χρήστη να συμπληρώνει τη φόρμα με όλα του τα στοιχεία. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, όταν κάποιος συμπληρώνει και στέλνει το Lead Gen Form, δίνει στην ενδιαφερόμενη πηγή περιεκτικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επαφής, όνομα εταιρείας, θέση εργασίας, τοποθεσία και αρκετές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Για κάθε brand manager, το συγκεκριμένο εργαλεία θα βοηθήσει στην καλύτερη μέτρηση των social media marketing ενεργειών στο LinkedIn. Θα βοηθήσει παράλληλα στο να έρθει σε επαφή με ενδιαφερόμενους καταναλωτές και να κάνει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων καταναλωτών με το pitching να γίνεται στο μέλλον πιο αποτελεσματικό. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι διαθέσιμο για κινητές συσκευές και σύντομα θα είναι διαθέσιμο και για deskto με την πρόσβαση να γίνεται εφικτή από το Campaign Manager platform.