Τι είναι το Bitcoin

Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα χωρίς κάποια φυσική μορφή, όπως αυτές που υπάρχουν στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Δεν έχει χώρα προέλευσης και δεν εκδίδεται ούτε ελέγχεται από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα ή κυβέρνηση. Η εισαγωγή του Bitoin έγινε το 2009, σαν ένα νέο είδους χρηματικό συνάλλαγμα και πολύ σύντομα υπολογιστές σε όλο τον κόσμο άρχισαν, μέσω προγραμμάτων να συλλέγουν και να φυλάγουν Bitcoins χρησιμοποιώντας περίπλοκες μαθηματικές εξισώσεις. Η συλλογή των Bitcoins είναι ουσιαστικά η εξεύρεση και η εισαγωγή νέων Bitcoins, σε σύγκριση με το παραδοσιακό συνάλλαγμα, τα οποία δεν τυπώνονται. Οι συλλέκτες Bitcoin κερδίζουν ‘πραγματικό’ χρήμα κάθε φορά που ανακαλύπτουν νέα Bitcoins ή επιβεβαιώνουν μια συναλλαγή με αυτά.

Μπορούν να υπάρχουν μόνο 21 εκατομμύρια Bitcoins, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο πληθωρισμού, εκ των οποίο τα 15.5 εκατομμύρια κυκλοφορούν ήδη, αφήνοντας για ανίχνευση άλλα 5.5 εκατομμύρια. Με το πέρας του χρόνου, η αξία των Bitcoins εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά παράλληλα αναγκάζοντας κεφάλαια επενδύσεων να διοχετευτούν στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η αξία σήμερα του Bitcoin ανέβηκε σχεδόν στα χίλια δολάρια

 

Οι συναλλαγές γίνονται διαδυκτιακά, ανώνυμα, γρήγορα και χωρίς μεσάζοντα χρηματιστικά ινστιτούτα. Το αρνητικό με τα Bitcoin είναι οτι λόγω της ανωνυμίας και του μη ελέγχου συναλλαγών, το Bitcoin έγινε το καταφύγιο για άγνωστες συναλλαγές εκτός βιβλίων και διοχέτευση χρημάτων χωρίς καμμία παρακολούθηση.

Τι είναι το Blockchain

Το Βlockchain είναι σειρά καταχωρίσεων που αφορούν συναλλαγές, σε ένα δημόσιο κατάστιχο (ledger). Κάθε καινούρια ομάδα καταχωρήσεων ένα block δηλαδή, συνδέεται με τα προηγούμενα, δημιουργώντας μία αλυσίδα καταχωρίσεων, ένα blockchain. Αυτά τα ‘κομμάτια’ συνδέονται μονοσήμαντα μεταξύ τους. Ενώ το Bitcoin έχει τη δύναμη να εξαφανίζει τις συναλλαγές, το Blockchain έρχεται να προτείνει ακριβώς το αντίθετο. Συγκεκριμένα, προσφέρει μόνιμη καταγραφή συναλλαγών και οποιαδήποτε στιγμή, μπορούν να θεαθούν σε πραγματικό χρόνο. Το Blockchain λειτουργεί ως ένα αποκεντρωμένο λογιστικό καθολικό, το οποίο είναι κοινό για όλους τους συμμετέχοντες, μιας και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποθηκεύουν ένα αντίγραφό του, κάτι που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Μέσω του Blockchain μπορούν να γίνουν συναλλαγές ιδιοκτησίας ακινήτων, μετοχών αλλά και συναλλάγματος χωρίς μεσάζοντα ή τραπεζικό ινστιτούτο προσφέροντας την ίδια ώρα ασφάλεια, ταχύτητα συναλλαγής και χαμηλότερα κόστα. Εάν το αναλύσουμε οικονομικά, δις δολλάρια συναλλάσονται καθημερινά μέσω ενός ‘μεσάζοντα’ ενώ η συγκεκριμένη πρωτοποριακή τεχνολογία παρέχει ταχύτητα με χαμηλότερο κόστος γλιτώνοντας εκατομμύρια για τις εταιρείες.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της πιο πάνω αγοράς, και τι δυνατότητες έχει για το μέλλον, το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ δημοσίευεσε μετρήσεις, αναφορικά με το Bitcoin και το Blockchain. Περίπου 20 δις δολλάρια αξίας σε Bitcoin υπάρχουν κατεγραμμένα. Η μεγαλύτερη πρόβλεψη, ήταν οτι μέχρι το έτος 2027, το 10% το παγκόσμιο GDP θα είναι αποθηκευμένο σε Blockchains, κάτι που σημαίνει οτι οποιοσδήποτε θέλει να λάβει μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία συναλλαγής έχει ακόμα χρόνο να πάρει το δικό του μέρισμα τώρα.

Υποστήριξη από τραπεζικά ινστιτούτα

Εν αντιθέση με τη ‘φήμη’ του Bitcon, το Blockchain έχει κερδίσει την συμπάθεια διαφόρων χρηματιστικών οργανισμών. Από την Goldman Sachs μέχρι την Bank of America, έχει εκφραστεί το έντονο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του Blockchain μέχρι που δημιουργήθηκε ένα κοινό μορατόριουμ ώστε το Blockchain να ενταχθεί στις τραπεζικές λειτουργίες. Επιπλέον, παίχτες της αγοράς όπως Visa & NASDAQ, έχουν συμφωνήσει να εξυπηρετούν πορτφόλια πελατών τα οποία λειτουργούν μέσω του συστήματος. Η προσέγγιση των εταιρειών αυτών, σε σύγκριση με το Bitcoin, είναι θετική σε σημείο που γίνεται η προσπάθεια να εντάξουν την τεχνολογία του Blockchain στις υπηρεσίες τους. Είναι επίσης, πεποίθηση αναλυτών οτι όχι μόνο θα βελτιωθεί η απόδοση των συναλλαγών μέσω Blockchain, ώστε να μπορεί να γίνεται και η καταγραφή τους, αντί αυτό να γίνεται μέσω άλλων λογισμικών προγραμμάτων τα οποία χρειάζονται αναβάθμιση συχνά. Εν τέλη είναι μια ευκαιρία να αλλάξει το όλο τραπεζικό σύστημα εναρμονισμένο με τα νέα δεδομένα της αναπτυσόμενης διαδυκτιακής κατάστασης.

 

To διαμορφωμένο σκηνικό και η στρατηγική των Bitcoin startups

Οι πιο μεγάλοι ‘παίχτες’ όπως Bitserve και Circle, οι οποίοι αρχικά χρησιμοποιούσαν το Bitcoin σαν το κύριο μέσο συναλλάγματος, έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στην τεχνολογία του Blockchain. Η Bitserve είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία μετατρέπει συνάλλαγμα. Στην αρχή η χρήστες έπρεπε να καταθέτουν το συνάλλαγμα τους σε Bitcoin, μετέπειτα να το μετατρέψουν σε ένα από 25 άλλα συναλλάγματα ή 4 διαφορετικά ήδη μετάλλων αξίας όπως χρυσό. Η Bitserve έχει μετονομαστεί σε Uphold πλέον. Η Circle από την άλλη, αρχικά επέτρεπε μόνο τη χρήση του Bitcoin για μεταφορά χρημάτων σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, στον οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Πλέον επιτρέπει τη χρήση πιστωτικών καρτών για καταθέσεις, φύλαξη χρημάτων και φυσικά μεταφορά.

Η σημασία για τις επιχειρήσεις και το διαμορφωμένο σκηνικό 

Η τάση για αλλαγή του χρηματοοικονομικό τομέα είναι εμφανές. Ο χρονικός ορίζοντας, όπου θα αλλάξει  πλήρως το σκηνικό συναλλαγών στις αγορές είναι άγνωστος, ωστόσο οι εκτιμήσεις λένε ότι εντός της τρέχουσας δεκαετίας θα ενταχθεί η ηλεκτρονική τεχνολογία των Blockchain στις αγορές, με όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να παρέχει αυτή. Ενώ τo Bitcoin, παραμένει ψηλά στην εκτίμηση του χρηματοοικονομικού κόσμου και το ευρύ κοινό, η άνοδος του Blockchain στην αντίληψη αυτού συγκεντρώνει συμμάχους και σοβαρούς ‘παίχτες’ του τομέα, ακριβώς για τη διαφάνεια που προσφέρει στις συναλλαγές που γίνονται. Είναι και μια ευκαιρία να αναζωογονήσει την παρούσα μορφή των συναλλαγών όπως την ξέρουμε. Αυτοί οι οποίοι θα ενταχθούν στην τροχιά της ανόδου του Blockchain θα είναι και αυτή που θα την καθοδηγήσουν και θα διαμορφώσουν το σκηνικό πριν η αλλαγή γίνει πραγματικότητα. Μιλάμε για επίπεδο διαχείρισης 101, οι πρώτοι είναι και αυτοί που θα έχουν το πλεονέκτημα. Είναι επίσης ευκαιρία για τον επιχειρηματικό κόσμο να δοκιμάσει κάτι νέο και διαφορετικό με όλα τα ρίσκα τα οποία εμπεριέχονται. Στο κάτω κάτω, όπως είχε πει και ο Steve Jobs, αυτοί που σκέφτονται να αλλάξουν το στάτους quo είναι αυτοί που διακατέχονται από την επιθυμία να δοκιμάσουν κάτι νέο και πρωτοποριακό και συνήθως αυτοί που εντέλει το αλλάζουν.