Έχοντας αφήσει πίσω το ‘χτύπημα’ της κρίσης και με την αγορά να βρίσκει σιγά σιγά τα πόδια της, η αγορά εργοδότησης επανέρχεται κι αυτή σιγά σιγά σε επίπεδα τα οποία δημιουργούν μια τάση σταθεροποίησης και βελτίωσης. Το να κρατά μια εταιρεία πλέον το εργατικό δυναμικό της είναι ξανά μια σημαντική παράμετρος, στο έντονα ανταγωνιστικό τοπίο του σήμερα. Εκεί που η περίοδο 2008 – 2014 φάνταζε σαν μια από τις χειρότερες για την αγορά εργασίας, πλέον οι εταιρείες αντιλαμβάνονται οτι το να κρατήσουν το υφιστάμενο καλό εργατικό είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα πρέπει να δουλέψουν ώστε να διατηρούνται χαμηλά τα ποστοστά του human turnover.

Πλέον ο κάθε εργοδότης και το κάθε τμήμα ανθρωπίνου δυναμικου θα πρέπει να εναρμονιστούν γρήγορα με τα νέα δεδομένα της αγοράς, ώστε να κρατήσουν κοντά αυτούς που αξίζει να επενδύσουν πάνω τους αλλά και να προσελκύσουν ποιοτικό νέο εργατικό όταν έρθει η ώρα. Εδώ είναι που ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η έμφαση που πρέπει να δίνεται στην εταιρική κουλτούρα και πως αυτή συμβάλει στην διατήρηση των ‘καλών’ και την προσέλκυση των ταλαντούχων.

Όταν μιλάμε για εταιρική κουλτούρα αναφερόμαστε σε ένα στραγητικό συστατικό για το οποίο από τις περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά στην Κύπρο, υπάρχει έλλειψη στη σημασία που δίνεται. Είναι σαφές οτι την σύγχρονη εποχή, όταν η εταιρική κουλτούρα η οποία είναι παρούσα σε ένα οργανισμό και είναι ισχυρή ή ακόμα κατάλληλη, τότε αυτό βοηθά στην επίτευξη τον στόχων και συμβάλη στην επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται σε έρευνες και βιβλία και είναι κάτι που δεν αντιγράφεται αλλά ούτε μπορεί να μεταφερθεί στον ανταγωνισμό. Σε μια ανταγωνιστική αγορά η κουλτούρα ενός οργανισμού είναι αυτή που τον διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Το να υπάρχει μια δομή στημένη στη βάση ενός πλάνου μισθολογίας και οφελημάτων είναι κάτι συνηθές και εύκολο να στήσει κάποιος. Το να αναπτύξει μια εταιρεία και να εντάξει τη δική της κουλτούρα στο πλαίσιο λειτουργίας της ώστε οι εργαζόμενοι να αποδίδουν καλύτερα είναι διαφορετικό, θέλει μακροχόνια προσπάθεια και στρατιωτική συνέπεια.

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να γίνει είναι να κωδικοποιηθεί αυτή η ‘κουλτούρα’. Οι πλείστοι των εργαζομένων δεν έχουν πρόσβαση ή δεν έχουν καν κατεγραμμένο κάπου κάτω ένα ‘εγχειρίδιο’ με τα συστατικά της εταιρικής κουλτούρας η οποία πρέπει να είναι κατανοητή, προσβάσιμη και απλή. Δεν μπορεί το εργατικο δυναμικό από μόνο του να συνδεθεί με την κουλτούρα του οργανισμού του εαν δεν επικοινωνηθεί από αυτούς που ηγούνται αυτού, πρώτα μέσω μιας καταγραφής του οράματος και των στόχων.

Σημαντικό στοιχείο στο να μπουν οι εργαζόμενοι σε τροχαιά εταιρικής κουλτούρας εναρμονισμένη στη δική τους, είναι φυσικά η ανταμοιβή καθώς και η σχέδια επιβράβευσης απόδοσης. Τα κίνητρα τα οποία θα δίνονται σε αυτούς, θα πρέπει να ενισχύουν και να ανταποκρίνονται στις δικές τους αξίες και κουλτούρα μέχρι ωσότου η εταιρική κουλτούρα να ενθαρύνει θετικές συμπεριφορές κάνοντας τη διαδικασία αυτή συνήθεια. Η καλύτερη ευκαιρία ώστε να επικοινωνηθεί σωστά και να χτιστεί αυτή είναι τη στιγμή που επικοινωνείτε ένα σχέδιο ανταμοιβής οικονομικής υφής αλλά και επιβράβευσης σε αυτούς οι οποίοι επιτυγχάνουν στόχους.

Τα λόγια δεν σημαίνουν τίποτα πριν να γίνουν πράξεις. Ένας οργανισμός ή μια εταιρεία θα πρέπει να επαγρυπνά ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα με πράξεις όταν κάτι υποβαθμίζει την κουλτούρα. Αυτό σημαίνει οτι όλοι είναι υπεύθυνοι για αυτό, ακόμα και στελέχη διευθυντικά. Εαν για παράδειγμα επικοινωνείται από τη διοίκηση για το πώς ο CEO ή ο ιδιοκτήτης εκτιμά ένα καλό εργασιακό περιβάλλον τότε αυτός θα πρέπει με συνέπεια να αντανακλά στη δική του συμπεριφορά και πρακτικές δικαιολογώντας τη φήμη του περί αυτού. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο οποίος μέσα από την κακή του και αρνητική συμπεριφορά θα ελίσσεται καθημερινά στο εργασιακό περιβάλλον και εναπόκειται σε αυτόν ή να γίνουν συστάσεις ή ακόμα και να αποχωρήσει από την εταιρεία. Αυτές οι αποφάσεις είναι δύσκολο να παρθούν ωστόσο στο τέλος της ημέρας εάν είναι να ληφθεί σοβαρά ο ρόλος της κουλτούρας θα πρέπει να παρθούν και να εφαρμοστούν αναλόγος.

Σέ ένα περιβάλλον κοινών αξιών η εταιρική κουλτούρα προσδιορίζει έντονα τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων. Υποδυκνύει  το τι είναι λάθος και σωστό, τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο και τι είναι κατάλληλο και τι ακατάλληλο. Υπογραμμίζει τις προτεραιότητες, δηλαδή το πώς σκέπτονται και συμπεριφέρονται τα στελέχη, οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους πελάτες, τους ανταγωνιστές, τα προϊόντα, την ποιότητα, τις καινοτομίες, την οργάνωση, το management, τις ανθρώπινες σχέσεις, ην ομαδικότητα αλλά και τη συνεργασία.